czwartek, 30 maj 2019 11:55

PUŁK OCHRONY SZKOLI KADETÓW

Na mocy porozumienia o współpracy w dniu 29 maja 2019r. żołnierze Instruktorzy z Pułku Ochrony podległego Dowództwu Garnizonu Warszawa przeprowadzili w Lipinach szkolenie kadetów pierwszego i drugiego rocznika z zakresu Musztry i Ceremoniału Wojskowego. 

Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia musztry pojedynczego żołnierza oraz musztry zespołowej. Kadeci z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w szkoleniu i wcielali w życie uwagi doświadczonych instruktorów, doskonaląc tym samym swoje umiejętności – według instruktorów – już na wysokim poziomie.

Składamy serdeczne podziękowania dla Dowództwa Pułku Ochrony za wysiłek włożony w szkolenie kadetów!