sobota, 27 styczeń 2018 17:35

Misja szkoły

‘’ Szczęścia nie przynoszą marzenia, lecz uporczywa i wytężona praca. Praca i jeszcze raz praca!”

Helena Spoczyńska.

Zespół Szkół im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach to szkoła znajdująca się na terenie wiejskim.
Idea dr Heleny Spoczyńskiej żyła i ewaluowała dzięki jej wychowankom. Na przestrzeni lat zmieniała się szkoła w Lipinach, zmieniała się również okoliczna wieś, ale idee założycielki szkoły są nadal aktualne. Tak wtedy jak i dziś podstawą wychowania jest codzienna praca, również nad sobą i swoimi słabościami.

Współczesność narzuca nam duże wymagania. Młody człowiek ma być samodzielny, kreatywny i przygotowany do dorosłego życia. Proces kreatywności w maleńkiej szkole odbywał się dawno temu, kontynuujemy go i dziś, kładąc nacisk na indywidualność. Kształtujemy bogactwo duchowe człowieka, nie tylko wiedzy ale sięgamy do emocji i uczuć. Razem tworzy to bogatą osobowość wszechstronną. Kształtujemy człowieka, który lubi miejsce z którego pochodzi, razem z innymi tworzy rodzinę szkolną. Umiejętność funkcjonowania w naszej rodzinie szkolnej ułatwi mu funkcjonowanie w dorosłym życiu,  w dowolnym miejscu i z dowolnymi osobami, bez zbędnej i niszczącej rywalizacji, ale opartej na wspólnej codziennej i ciężkiej pracy.

Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na wyższym etapie kształcenia, do samodzielnego życia w rodzinie i społeczeństwie. Młodzież naszego liceum kształci się pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogów, zgodnie
z zainteresowaniami i przyszłym kierunkiem studiów,  objęci są także opieką pedagogiczną   oraz psychologiczną. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć dydaktyki i metodyki.

Efekty nauki potwierdzają wysokie miejsca zajmowane na olimpiadach i konkursach przedmiotowych przez naszych uczniów oraz wyniki egzaminu maturalnego.
W życiu szkoły uczestniczą także rodzice uczniów, którzy wspólnie z nauczycielami i uczniami uczestniczyli w tworzeniu programu wychowawczego szkoły.

Galeria