wtorek, 14 listopad 2017 12:05

Informacja o wyborze oferty - pomoce dydaktyczne

Protokół o dokonaniu wyboru oferty zakupu pomocy dydaktycznych do  realizacji  zajęć zajęć wyrównawczych z matematyki, języka niemieckiego i języka angielskiego, zajęć maturalnych z matematyki, języka niemieckiego, języka angielskiego, geografii oraz kół zainteresowań w ramach projektu nr RMPA 10.01.01-14 - 7311/16 pod  nazwą  „Podnoszenie kompetencji Kluczowych uczniów Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w  Lipinach”.

http://zspimslipiny.pl/images/projekt/Inf_o_wyb_oferty-pomoce_dyd.pdf

Informacja o wyborze oferty - pomoce dydaktyczne

Protokół o dokonaniu wyboru oferty zakupu pomocy dydaktycznych do  realizacji  zajęć zajęć wyrównawczych z matematyki, języka niemieckiego i języka angielskiego, zajęć maturalnych z matematyki, języka niemieckiego, języka angielskiego, geografii oraz kół zainteresowań w ramach projektu nr RMPA 10.01.01-14 - 7311/16 pod  nazwą  „Podnoszenie kompetencji Kluczowych uczniów Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w  Lipinach”.

http://zspimslipiny.pl/images/projekt/Inf_o_wyb_oferty-pomoce_dyd.pdf