Liceum

 

W roku szkolnym 2017/2018 prowadzimy nabór do następujących klas:

klasa geograficzno - językowa(rozszerzony program: geografa oraz język obcy,  do wyboru biologia lub chemia)

klasa przedmiotów ścisłych (rozszerzony program : matematyka oraz język obcy, do wyboru geografia lub fizyka)

klasa humanistyczna (rozszerzony program: język polski oraz język obcy, do wyboru historia lub wos)

Technikum1

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017-2018 w 4-letnim technikum

 

Proponujemy kształcenie w:

1. Technikum rachunkowości

Technik rachunkowości jest zawodem uniwersalnym i bardzo potrzebnym.
Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania zadań zawodowych takich jak:

 • prowadzenia rachunkowości firmy,
 • dokonywanie rozliczeń finansowych i przygotowywanie ich do weryfikacji, przeprowadzanie analiz w zakresie finansów i księgowości,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • nadzorowanie terminowej spłaty zobowiązań oraz ściąganie należności i roszczeń, wykonywanie typowych czynności planistycznych i analitycznych,
 • obsługa programów finansowo-księgowych,
 • wykonywanie podstawowych czynności biurowych.

Uzyskane kwalifikacje dają szansę na zatrudnienie w komórkach rachunkowości we wszystkich podmiotach gospodarczych, w działach księgowych, w biurach rachunkowych, w jednostkach i zakładach budżetowych, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, a także urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego. Umożliwiają dobrze płatną pracę, dającą szansę na rozwój i awans zawodowy.

Technik rachunkowości może podnosić swoje kwalifikacje poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunkach: rachunkowość i finanse, finanse i inwestycje, finanse i bankowość.

2. Technikum agrobiznesu

Szkoła dla pragnących prowadzić własne gospodarstwo lub otworzyć małą firmę związaną z rolnictwem, lubiących nauki przyrodnicze, ekonomię i informatykę.
Miejscami pracy absolwentów są: własne gospodarstwa rolnicze, agroturystyczne, firmy z zakresu rolnictwa i agrobiznesu oraz instytucje działające na rzecz rolnictwa
Ukończenie szkoły daje możliwość pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej dostępnych tylko dla rolników !!!

KURSY KWALIFIKACYJNE
Prowadzimy nabór na kursy kwalifikacyjne w zawodach :
- ROLNIK - (R.3),
- TECHNIK ROLNIK - (R.3 i R.16), lub TECHNIK AGROBIZNESU - (R.3 i R.6),

wiarygodna szkola

SMS

 

LICEUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Szkoła prowadzi nabór na rok szkolny 2017/2018

doSEKCJI

 

 • PIŁKA NOŻNA
 • TANIEC SPORTOWY        NOWOŚĆ!!!

 

Uczniom, którzy skorzystają z naszej oferty, szkoła oferuje:

 

 • szkolenie sportowe ze sprawdzoną i wykwalifikowaną kadrą trenerską,
 • codzienne zajęcia sportowe w wymiarze 16 godzin tygodniowo
 • udział w obozach sportowych,
 • zakwaterowanie dla uczniów w internacie,
 • wyżywienie w stołówce szkolnej (pełne wyżywienie),
 • udział w rywalizacji sportowej na szczeblu województwa oraz kraju poprzez udział w lidze okręgowej
 • udział w treningach organizowanych przez kluby sportowe
 • zdobycie wiedzy gwarantującej prawidłowe przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności w licznych kołach zainteresowań,
 • konsultacje nauczycieli ze wszystkich przedmiotów.

 

Zwieńczeniem działań edukacyjnych w naszej szkole będzie przygotowanie zawodników do udziału w zawodach sportowych na najwyższym szczeblu oraz dalsza nauka w szkołach wyższych.

 

lic kad

Liceum Kadetów RP

 jedyne w Polsce skoszarowane

liceum ogólnokształcące

Klasa wojsk lądowych

z rozszerzonymi przedmiotami do wyboru: matematyką,  fizyką, językiem angielskim lub niemieckim, geografią, wos

Szkoła zapewnia:

 • szkolenie wojskowe na bazie własnej  i współpracujących  uczelni oraz jednostek wojskowych,
 • naukę jazdy konnej,
 • podróże wojskowo-geograficzne,
 • pełne umundurowanie uczniów,
 • dyscyplinę wojskową,
 • skoszarowane zakwaterowanie w internacie szkolnym.

Szkoła ma podpisane umowy  współpracy z Wyższą Szkołą Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademią Obrony Narodowej, 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Maz.,

Dowództwem Garnizonu Warszawa