wtorek, 21 wrzesień 2021 07:28

SZKOLIMY SIĘ

W miniony czwartek 16 września kadeci pierwszego i drugiego rocznika oddziałów przygotowania wojskowego w ramach współpracy naszej szkoły z Jednostką Wojskową w Tomaszowie Mazowieckim uczestniczyli w pierwszych w bieżącym roku szkolnym zajęciach szkoleniowych na terenie jednostki.

SZKOLIMY SIĘ

Głównym celem wyjazdu było zapoznanie uczniów z historią powstania jednostki oraz zadaniami stacjonujących w niej żołnierzy wynikającymi z jej charakteru. Kadeci odwiedzili salę pamięci, znajdującą się na terenie jednostki, w której zgromadzono pamiątki po majorze Henryku Dobrzańskim "Hubalu". Szczególną ciekawość wzbudził u uczniów znajdujący się wśród licznych eksponatów order Virtuti Militari. Żołnierze z 25 Batalionu Kawalerii Powietrznej zapoznali kadetów z różnorodnym specjalistycznym sprzętem wojskowym oraz wozami bojowymi. Czwartkowe szkolenie zapoczątkowało cykl comiesięcznych zajęć szkoleniowych w tym roku.

Serdecznie dziękujemy Dowództwu Jednostki oraz wszystkim Instruktorom, którzy na czwartkowych zajęciach przysposabiali kadetów z Lipin do przyszłej służby.