niedziela, 05 wrzesień 2021 21:45

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 r. o godz. 9:30 w naszej szkole odbyła się uroczystość inauguracji nowego roku szkolnego. Ze względu na zagrożenie COVID – 19 uroczystość odbywała się z zachowaniem reżimu sanitarnego i wyglądała, podobnie jak we wszystkich innych polskich szkołach, nieco inaczej niż zwykle. Wydarzenie rozpoczęło się przed budynkiem szkoły wspólnym odśpiewaniem Hymnu Państwowego i podniesieniem Flagi Państwowej. Mszę świętą z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego sprawował dla nas Ksiądz Dziekan Adam Łukiewicz.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/2022

W dalszej części uroczystości Pan Starosta Powiatu Przysuskiego Marian Niemirski oraz cała społeczność szkolna pożegnała dotychczasową dyrektor szkoły Panią Dorotę Sokołowską, która przez minione pięć lat z sukcesami kierowała naszą placówką. W sposób szczególny Pani Dyrektor dziękowali uczniowie, za to, że swój czas i serce oddawała szkole i tworzyła im w Lipinach drugi dom.
Następnie Pan Starosta Marian Niemirski przedstawił i powitał nową dyrektor szkoły Panią Barbarę Jackowską, życząc nowej Pani Dyrektor sukcesów w kierowaniu szkołą, zadowolenia z osiągnięć uczniów oraz dobrej współpracy ze społecznością szkolną.

Pani Dyrektor Barbara Jackowska w swoim przemówieniu powitała zgromadzonych na uroczystości, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły, przedstawiła wstępną organizację pracy szkoły w nadchodzącym roku szkolnym oraz życzyła wszystkim dużo sił i wytrwałości w podejmowanych działaniach oraz zadowolenia z ich efektów.

W dalszej części uroczystości przedstawiciele młodzieży uczestniczącej w wakacje w Zlocie Klas Mundurowych w Wędrzynie podzielili się ze zgromadzonymi na uroczystości swoimi wrażeniami z pobytu na obozie.
Po części oficjalnej uroczystości uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami.

Wracamy po kilkumiesięcznej przerwie do nauki stacjonarnej, jednak ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, całą społeczność naszej szkoły obowiązują zasady bezpieczeństwa oraz reżim sanitarny na terenie całej placówki.
Mimo wielu obaw i niewiadomych, zarówno uczniowie jak i nauczyciele z optymizmem rozpoczynają naukę w nowym roku szkolnym. Życzymy wszystkim powodzenia i szczególnie serdecznie witamy wśród nas uczniów klas pierwszych.