czwartek, 07 listopad 2019 12:43

ŚLADAMI MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ – CZYLI PIESZY RAJD KADETA

W ostatnią sobotę października w promieniach ostatniego, jesiennego słońca odbył się kolejny już pieszy Rajd Kadeta pod hasłem „Śladami miejsc pamięci narodowej” po historycznej Ziemi Odrzywolskiej, w którym tradycyjnie już udział wzięła młodzież kadecka

Rajd rozpoczął się wymarszem z Lipin. Pierwszym miejscem postojowym były cmentarz powstańców styczniowych w Ossie, cmentarz leśny zwany przez miejscowych „Bożą Męką”, na którym są pochowani mieszkańcy Ossy, zmarli w XIX w.  na zarazę oraz ofiary II wojny światowej. Po drodze uczestnicy marszu mijali miejsca walk oddziałów partyzanckich AK z oddziałami niemieckimi, Królówkę z zabytkową Kaplicą i znajdującymi się w jej pobliżu grobami powstańczymi oraz Górę św. Magdaleny, miejsce kultu , do którego pielgrzymowali okoliczni mieszkańcy modląc się do świętej o pomyślność w ich rodzinach.
Uczestnicy rajdu pokonali trasę około 20 km, a imprezę zakończyło ognisko i pogadanka historyczna, którą wygłosił Pan Marian Kmieciak – Wójt Gminy Odrzywół.