wtorek, 29 październik 2019 10:30

PRÓBNA EWAKUACJA SZKOŁY

Dnia 24 października 2019r. w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru oraz powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Około godziny 9:00 po usłyszeniu sygnału alarmowego uczniowie, nauczyciele, Dyrekcja, pracownicy administracji i obsługi, zachowując zasady bezpieczeństwa szybko i sprawnie oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi opuścili budynek szkoły i udali się na miejsce zbiórki. Ćwiczenia nadzorowała jednostka Państwowej Straży Pożarnej z Przysuchy. Po zakończonych ćwiczeniach przedstawiciel jednostki nadzorującej przeprowadził pogadankę z uczestnikami próbnej ewakuacji na temat zagrożenia tlenkiem węgla.