wtorek, 21 maj 2019 13:32

Na ratunek potrzebującym!

Akcja #KOMÓRKOMANIA to nie moda na lepszy model telefonu, to moda na uratowanie komuś życia za pomocą komórek. Nie tych, które nosi się w kieszeni – tych, które nosi się w swoim ciele.

Akcja, w której uczestniczymy z wielkim zaangażowaniem składa się z trzech etapów. My przeszliśmy już wszystkie! Pierwsza część akcji to jej prezentacja, przez osobę koordynującą realizację projektu w szkole – panią Martę Kaczor, po wcześniejszym zapoznaniu się ze skryptem prelekcji dotyczącej jej celów oraz samej rejestracji w programie. Drugi etap to promowanie rejestracji potencjalnych Dawców, które miało miejsce w dniu 21 maja 2019r. w kawiarence szkolnej. W promowaniu wyzwania pomogły nam przesłane przez Fundację DKMS materiały promocyjne. Trzeci, a zarazem ostatni etap to umożliwienie potencjalnym Dawcom rejestracji w banku krwiotwórczych komórek macierzystych. Nie pozostajemy obojętni wobec poszkodowanych przez los. Chcemy pomagać i zaliczać się do tych Wyjątkowych!